Baanreglement

 1. Bespelen van de banen zonder het gebruik van het tijdenbord is niet toegestaan.
 2. Op het tijdenbord dienen alle spelers hun geldige ledenpasje aan te brengen en hierbij tegelijk op de klok aan te geven hoe laat de eerste speler de baan opging.
 3. Door het niet juist nakomen van punt 1 of 2 vervalt direct het recht om verder te spelen wanneer een ander lid deze baan wenst te gebruiken. Dit geldt ook bij gebruik van een oud ledenpasje door één van de spelers.
 4. De speelduur is: 30 minuten voor een enkelpartij en 60 minuten voor een dubbelpartij.
 5. Wie een baan verlaat, dient ten minste 10 minuten te wachten voordat hij/zij op een volgende baan andere spelers kan afhangen. Dit geldt óók als men met nieuwe partners wil gaan spelen, deze kunnen dus niet alvast een baan afhangen of beginnen.
 6. Men hangt af op de baan waar de speeltijd het meeste is verstreken dan wel overschreden, rekening houdend met punt 7.
 7. In principe staan onze trainer alle banen ter beschikking voor het geven van tennislessen. Het gelijktijdig in gebruik hebben van meer dan 2 lesbanen in de avonduren wordt zoveel mogelijk beperkt.
 8. Junioren (met inbegrip van junioren in combinatie met senioren) zijn speelgerechtigd (op alle banen) tot uiterlijk 21.00 uur. Dit betekent dat zij uiterlijk kunnen ‘afhangen’ om 20.30 voor een enkelpartij en om 20.00 uur voor een dubbelpartij.
 9. De baanverlichting wordt uiterlijk om 23.00 uur uitgeschakeld.
 10. Dit reglement is niet van toepassing tijdens door de vereniging georganiseerde evenementen (competitie, toernooien e.d.). Bespelen van de banen door leden die niet deelnemen, kan dan uitsluitend in overleg met de organisatie van die evenementen.
 11. Voordat de baan wordt verlaten dient deze met het sleepnet aangeveegd te worden. Dit geldt voor elke speeltijd maar in het bijzonder aan het einde van de avond in verband met de automatische sproei-installatie.