Lid worden / Zomer Challenge

Lid worden van Tennis Padel Geuldal of deelnemen aan de Zomer Challenge?

 

Ons nieuwe tennis- en padelpark is in 2018 aangelegd in een prachtige groene natuuromgeving. Op ons park liggen vijf tennisbanen met zogenaamde premiumgravelplus. Deze gravelsoort maakt het mogelijk om 10 tot 11 maanden per jaar buiten te kunnen tennissen in tegenstelling tot traditionele gravelbanen waar in de regel slechts van april tot oktober tennis kan worden gespeeld.

Daarnaast zijn op ons park een tweetal padelbanen aangelegd. Hierop kun je zo goed als zeker 12 maanden per jaar spelen. Uiteraard dient een baan te worden gereserveerd indien je wilt spelen.

Soorten lidmaatschap 2020

 1. Tennis en Padel
  Bij dit lidmaatschap kan men het gehele jaar tennis én padel spelen bij Tennis Padel Geuldal.
 2. Padel
  Ook in 2020 wordt het kennismakingslidmaatschap voor padel aangeboden voor de leeftijdscategorie 13 t/m 17 jaar, de senioren (18 jaar en ouder) en het gezin om kennis te maken met deze relatief nieuwe sport in Nederland. Met dit lidmaatschap kan het gehele jaar padel worden gespeeld op ons park. Tennisspelen is hier niet bij inbegrepen.
 3. Gezinslidmaatschap Tennis & Padel
  Bij dit lidmaatschap kan een gezin het gehele jaar tennis én padel spelen bij Tennis Padel Geuldal. Het gezinslidmaatschap is voor een gezin van twee volwassen en hun kinderen t/m 18 jaar (en/of de kinderen die (in-)uitwonende student zijn).
 4. Gezinslidmaatschap Padel
  Ook in 2020 wordt het gezinslidmaatschap voor padel aangeboden om kennis te maken met deze relatief nieuwe sport in Nederland. Met dit lidmaatschap kan het gezin het gehele jaar padel spelen. Tennisspelen is hier niet bij inbegrepen. Het gezinslidmaatschap is voor een gezin van wee volwassenen en hun kinderen t/m 18 jaar (en/of de kinderen die (in-)uitwonende student zijn).
 5. Zomer Challenge 2020
  Een KNLTB lidmaatschap voor de maanden juli, augustus & september, inclusief een tennis/padel clinic.

Bij elk lidmaatschap ontvangt u bij het lidmaatschap de officiële KNLTB-pas die nodig is om tennis- en/of padelcompetitie te spelen of om deel te nemen aan officiële bondstoernooien.

Tarieven 2020 (onder voorbehoud goedkeuring ALV medio maart)

Tennis & Padel Senior 18 jaar en ouder € 144
Padel

(kennismaking 2019/2020)

Senior 18 jaar en ouder € 120
Tennis & Padel 13 tot met 17 jaar € 80
Padel

(kennismaking 2019/2020)

13 tot met 17 jaar € 54
Tennis & Padel 7 tot met 12 jaar € 45
Tennis & Padel tot en met 6 jaar 0
Tennis & Padel Gezinslidmaatschap € 315
Padel

(kennismaking 2019/2020)

Gezinslidmaatschap € 225
Zomer Challenge 2020 Tot en met 18 jaar € 30
Zomer Challenge 2020 Vanaf 19 jaar € 45
De peildatum voor de bepaling van de leeftijd is 31 december. 

 

Voor de betaling van de contributie ontvangt u een betaalverzoek via KNLTB-Club. U heeft pas recht tot spelen of het volgen van les op het tennis- en padelpark als u de contributie heeft betaald.

Elk jaar worden er verzoeken tot terugbetaling van de betaalde contributie bij het bestuur aangevraagd. Slechts in hoge uitzondering (afhankelijk van de omstandigheden) worden deze door het bestuur gehonoreerd. De afdracht aan de KNLTB dient echter te allen tijde te worden Het niet tijdig opzeggen van het lidmaatschap vormt geen grond voor teruggave van de contributie.

Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail geschieden aan de ledenadministratie uiterlijk 1 januari van het nieuwe tennis- en padelseizoen.

Mocht u nog verdere vragen neemt u dan contact op met de ledenadministratie.

Lid worden van Tennis Padel Geuldal of deelnemen aan de Zomer Challenge

Om lid te worden van Tennis Padel Geuldal  of deel te nemen aan de Zomer Challenge dient u onderstaand formulier in te vullen. Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd (m.u.v. aanmeldingen Zomer Challenge).

Voor de tennispas is een recente pasfoto nodig.
Deze foto kunt u digitaal versturen aan leden@tennispadelgeuldal.nl of kunt u inleveren bij het secretariaat van Tennis Padel Geuldal (adres Dr. Goossensstraat 4a, 6325 BV, Berg en Terblijt)

Inschrijfformulier

Je achternaam *

Je voorletters *

Je roepnaam *

Je adres *

Je postcode *

Je woonplaats *

Je geslacht *
ManVrouw

Je geboortedatum *

Je telefoonnummer (vast)

Je telefoonnummer (mobiel)

Je emailadres *

Ben je lid (geweest) bij een andere vereniging?
JaNee

Zo ja, wat is je KNLTB-nummer (indien bekend)?

Keuze lidmaatschap
Tennis en PadelPadelTennisTennis en Padel GezinPadel GezinZomer Challenge

Zijn andere gezinsleden reeds lid?
JaNee

Betaling
Na afronding van de aanmelding bij de KNLTB ontvangt u een betaalverzoek via KNLTB-Club

Vragen / opmerkingen