Openstelling park

Yes we can!

Dat waren de bekende woorden van de vorige Amerikaanse President. Het voelt voor velen bijna hetzelfde nadat onze regering vorige week heeft besloten dat de Tennis- en Padelsport vanaf maandag 11 mei zou worden vrijgegeven voor volwassenen. Natuurlijk zijn we blij met dit gegeven. Vanaf het moment dat de KNLTB en de NOS/NSF met diverse protocollen kwamen, zijn we hiermee aan de slag gegaan. De sport is vrijgegeven onder een aantal voorwaarden. We hebben voor de vereniging een protocol moeten schrijven, dit hebben we aan de Gemeente Valkenburg aan de Geul  ter goedkeuring voorgelegd. Deze heeft daarmee ingestemd.

Er zijn de gedragsregels opgenoemd waar we ons aan moeten houden. Het allerbelangrijkste wat wij als bestuur aan jullie allemaal willen meegeven is: gebruik je gezond verstand. Denk na bij wat er allemaal over ons heen is gekomen de afgelopen weken en laten we samen zorgen dat we de komende periode op een fijne en gezonde manier vormgeven. We halen een tweetal belangrijke zaken voor de komende periode naar voren:

  1. Je mag alleen tennissen en/of padellen nadat je vooraf hebt gereserveerd. Dat reserveren gaat vanaf nu alleen maar via de KNLTB Clubapp! Voor wie die nog niet heeft, deze eerst downloaden en installeren. Gegevens die je daarvoor nodig hebt zijn de naam van de vereniging (Tennis Padel Geuldal) en je bondsnummer. Op het moment dat je deze hebt geïnstalleerd kun je makkelijk een tennis- of padelbaan reserveren.  Als iemand daarbij hulp nodig heeft kijk dan eerst even op:  https://www.knltb.nl/clubapp
  2. Heel belangrijk: We mogen tot 1 juni alleen enkelspel spelen. Er zijn enkele uitzonderingen voor gezinsleden die op hetzelfde adres zijn ingeschreven, maar in de basis dus alleen enkelspel.

We zijn de afgelopen dagen druk bezig geweest om het spel weer vrij te krijgen voor de volwassenen en hiervoor het reserveringssysteem via de Clubapp in de lucht te krijgen. Als er vragen zijn of eventuele moeilijkheden bij het reserveren, is Leon Roger de Campagnolle daarvoor beschikbaar onder nummer 06-55825099. Liefst via Whatsapp, Leon is overdag ook gewoon aan het werk. Leon is de komende periode beschikbaar als beheerder van de Clubapp. Deze Clubapp is in een zeer korte tijdsbestek geïmplementeerd en er zullen zeker nog aanpassingen volgen. Deze communiceren we dan via de mail naar jullie allemaal.

Lees allemaal goed de gedragsregels, volg deze goed op! De gemeente Valkenburg aan de Geul heeft een controlerende functie en zal hierop toezien. De gedragsregels zijn hier te vinden.

Wij wensen jullie allemaal de komende tijd veel plezier op de club en kijken ernaar uit jullie allemaal weer te ontmoeten.

Bestuur Tennis Padel Geuldal