Update wateroverlast park

Beste tennis & padel vrienden en vriendinnen,

Iedereen zal de beelden van de wateroverlast in onze regio op tv, in de krant of via social media wel met afschuw en verschrikking gezien hebben. Ook zullen velen van jullie zelf, of in de familie/kennissenkring de gevolgen van dichtbij hebben kunnen zien. We wensen jullie allemaal veel sterkte.

Ook ons park is hard getroffen en de banen zijn voorlopig niet bespeelbaar. Enkele foto’s daarvan staan op onze website of zijn reeds via diverse app-groepen gedeeld. Deze dronebeelden laten jullie zien hoe ons park er gisteren van bovenaf uitzag.

Tot zover het verleden en nu vooruit, want we willen jullie deelgenoot maken van wat we inmiddels gedaan hebben en waar we mee bezig zijn om te zorgen dat we met zijn allen zo snel mogelijk weer onze favoriete sport(en) kunnen beoefenen.

  1. Afgelopen dinsdag heeft het bestuur samen met de expert van banenbouwer de schade aan ons park geïnventariseerd. Eerste globale uitkomst: de schade aan de tennisbanen is heel groot en deze zullen helemaal opnieuw moeten worden opgebouwd en dat vergt tijd en veel tijd zeker als er ook nog een bouwvakantie voor de deur staat. De schade aan de padelbanen is van dien aard dat de matten vervangen moeten worden. Dat is weliswaar veel minder werk en kan ook snel gebeuren ware het niet dat de levertijd van de matten hier een bottleneck kunnen vormen. Volgende week horen we van de banenbouwer wat er mogelijk is en wat het gaat kosten.
  2. Ondertussen zijn ook eerste besprekingen met de gemeente gepland over mogelijke financiële ondersteuning vanuit het herstelfonds.
  3. En zijn met zusterverenigingen aan de slag om te zoeken naar uitwijklocaties voor zowel tennis als padel. We verwachten ook hier begin volgende week uitsluitsel over te kunnen geven.

Naast de steun van onze zusterverenigingen heeft ook de KNLTB aangeboden ons met raad en daad ter zijde te willen staan bij het herstelproces van ons park. De afspraak met een expert van de KNLTB staat ook voor deze week gepland.

Wordt vervolgd en dat wil zeggen we zijn voornemens jullie regulier (in het begin wekelijks) van een update over dit proces te voorzien.