Ons Baanreglement

 1.  Het openen van het park gebeurt middels de sleutel in het sleutelkastje. Degene die het park opent is verantwoordelijk voor het direct terug hangen van de sleutel in het sleutelkastje. De laatste speler die het park verlaat dient het park af te sluiten en de sleutel terug te hangen in het sleutelkastje.
 2. Het bespelen van de banen zonder het gebruik van het digitale afhangbord is niet toegestaan.
 3. Door het niet juist nakomen van het gebruik van het digitale afhangbord, vervalt direct het recht om verder te spelen wanneer een ander lid deze baan wenst te gebruiken.
 4. Dit reglement is niet van toepassing tijdens door de vereniging georganiseerde evenementen (competitie, toernooien e.d.). Bespelen van de banen door leden die niet deelnemen, kan dan uitsluitend in overleg met de organisatie van die evenementen. 
 5. Gedurende het jaar zijn de banen elke dag bespeelbaar vanaf 8.00 uur (zonsopgang) tot uiterlijk 23.00 uur, indien het stoplicht (zie website) op rood staat kan er niet gespeeld worden. Uiterlijk 23.00 uur moet de baanverlichting uit zijn.
 6. De kleedkamers zijn middels de sleutel in sleutelkastje te openen. Degene die de kleedlokalen open gemaakt heeft, draagt de verantwoordelijkheid voor het afsluiten en terughangen van de sleutels.
 7. De banen mogen alleen gebruikt worden door betalende leden van Tennis Padel Geuldal met een geldig bondspasje tijdens de openingsuren van het park.
 8. Het gebruik van de kleedkamers is voor eigen risico. Iedere gebruiker heeft de plicht ervoor te zorgen dat er geen schade wordt aangericht aan het park en de eigendommen van de vereniging, andere leden en bezoekers.
 9. Het schoonmaken van de sportschoenen moet gebeuren vóór het betreden van het terras en de kantine.
 10. De banen mogen alleen betreden worden met de daarvoor bestemde sportschoenen en in gepaste sportkleding.
 11. Het reserveren van banen kan alleen met een geldige KNLTB-ledenpas en via het KNLTB-afhangsysteem.
 12. Na gebruik van de baan moet de baan geveegd worden. Sleepnetten dienen opgehangen te worden aan de haken.
 13. De speelduur op werkdagen (ma/vrij) is van 19.00 uur tot 20.30 uur en van 20.30 uur tot 22.00 uur. Het afhangsysteem geeft de aanvangstijd, speeltijd en baan aan. Men kan maximaal 1 week van tevoren de banen reserveren. Men kan eerder dan 19.00 uur starten indien de banen vrij zijn. Het wisselmoment is echter om 20.30 uur. Daarmee heeft iedereen de mogelijkheid om tenminste 1,5 uur te spelen. Wanneer er geen reservering meer om 22.00 uur kan men spelen tot maximaal 23.00 uur. Om 23.00 uur moeten de lichten uit zijn!!  
 14. De verlichting van de banen dient economisch benut te worden. Alle leden zien erop toe dat er geen onnodig energieverbruik plaatsvindt. Bij 1 baan in gebruik, geen verlichting op baan 2.
 15. Voor de competitiewedstrijden is er voor elk team minimaal een baan beschikbaar. De competitiewedstrijden hebben voorrang ten opzichte van lessen en recreanten.
 16. Alle banen zijn beschikbaar voor lessen. Padellessen hebben voorrang ten opzichte van recreanten. Lessen mogen alleen gegeven worden door een door de vereniging gecontracteerde padelleraar.
 17. De padelbanen dienen na gebruik opgeruimd te worden en afval dient in de afvalbakken gedeponeerd te worden. De leden dragen hier verantwoordelijkheid over.
 18. In zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
 19. Het baanreglement kan te allen tijde bijgesteld worden door het bestuur.