Onze Huisregels

Algemeen

 • De leden moeten zich houden aan de verenigingsstatuten, het huishoudelijk reglement en/of aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het bestuur en/of namens het bestuur optredende personen. 
 • Toon respect voor alle betrokkenen op en rond de baan.
 • Spreek elkaar aan op ongewenst gedrag.
 • Laat de clubaccommodatie altijd netjes achter.
 • Personen die agressief of ander normafwijkend gedrag vertonen kunnen van het park verwijderd worden. 

Bar

 •  Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging.
 • Er wordt geen alcoholhoudende drank verstrekt aan personen onder de 18 jaar.
 • Er wordt geen alcoholhoudende drank verstrekt aan een persoon van 18 jaar of ouder die het oogmerk heeft de drank door te geven aan een minderjarige.
 • De barvrijwilliger is verplicht naar legitimatie te vragen bij jongeren onder de 25 jaar.
 • Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane percentage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholische dranken worden geweigerd.

Banen

 • Spelen is alleen toegestaan op een tennis- of padelbaan die vooraf is gereserveerd. Reserveren kan door gebruik te maken van de KNLTB Clubapp.
 • Betreed de banen alleen met schoenen met een daartoe geschikt profiel.  
 • Na elke partij moet de tennisbaan geveegd worden. Neem bij het vegen ook de tussen de banen liggende strook mee. Hierdoor wordt algenvorming tegengegaan en worden deze stukken niet glad. Hang na het vegen de sleepnetten weer terug.
 • Als de tennisbanen door regenval te nat zijn, kan door het belopen de doorlaatbaarheid sterk teruglopen. Als er plassen op de baan liggen mag er daarom niet gespeeld worden. Een natte baan nooit vegen.
 • Opdooi (dooi na een vorstperiode) is de grootste vijand van de tennisbanen in de winter. Bij opdooi en sneeuw mag er niet gespeeld worden. Kijk bij twijfel op de website of de banen bespeelbaar zijn of let op de pushberichten op de KNLTB Clubapp.
 • Laat geen rommel achter op de banen.
 • Neem geen stoelen mee de baan op, stoelpoten veroorzaken ernstige schade aan het baanoppervlak. Langs de banen staan banken of stoelen waar u op kunt zitten.
 • Als het te donker wordt om te spelen kunt u zelf het licht aandoen in het technische hok. De verlichting moet uiterlijk om 23.00 uur zijn gedoofd. Vergeet niet het licht weer uit te doen als na u niet meer gespeeld wordt op die twee banen.

   Het bestuur 

De laatste versie van onze statuten zijn hieronder te bekijken

20190131 Statutenwijziging TPG.pdf