Onze Privacy

Sinds 25 mei 2018 is in de hele EU nieuwe strengere regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), van kracht. Deze regelgeving geldt voor elke organisatie, dus ook onze vereniging Tennis Padel Geuldal.  

De nieuwe privacywetgeving beoogt burgers meer grip te geven op de verwerking van hun persoonsgegevens door organisaties. Het bestuur heeft namens de vereniging haar processen en werkwijzen in kaart gebracht en het AVG-stappenplan van het Huis voor de Sport doorlopen. Op grond daarvan zijn we “AVGproof” bevonden.  

Om onze leden te informeren over hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verwerken en hun rechten daaromtrent, hebben we een privacyverklaring opgesteld.  Het volledige document kan worden bekeken via onderstaande download knop (Privacybeleid TPG.pdf).

Privacy statement KNLTB 

Als u naar aanleiding van ons privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!  

Privacybeleid TPG.pdf