Contributie

Voor het reguliere lidmaatschap loopt het seizoen gelijk met het kalenderjaar, d.w.z. de periode van 1 januari t/m 31 december. Voor het bepalen van de leeftijdscategorie van een lid geldt 1 januari als peildatum.

Contributie bedragen 2024
Individueel regulier lidmaatschap
Junior tot en met 12 jaar   € 45,-
Junior 13 tot en met 17 jaar   € 80,-
Senior 18 tot en met 23 jaar   € 115,-
Senior 24 jaar en ouder   € 150,-
     
Regulier lidmaatschap gezin
Lid 1 en 2   100%
Lid 3   80%
Lid 4   60%
Lid 5 en volgende   40%
Maximaal bedrag per gezin   € 390,-
     
Zomer-Challenge lidmaatschap
Junior tot en met 17 jaar   n.n.t.b.
Senior vanaf 18 jaar   n.n.t.b.
     
3 maanden Proef lidmaatschap
Zonder lessen   € 45,-
Met 2 kennismakingslessen   € 65,-
     

Bij aanmelding voor een regulier lidmaatschap gedurende het kalenderjaar zijn de berekeningen als volgt:

  • Na 1 juni 75% van het jaarbedrag
  • Na 1 augustus 50% van het jaarbedrag
  • Na 1 oktober 25% van het jaarbedrag 
Contributie-inning

De vereniging int de contributies voor het reguliere lidmaatschap in de loop van het eerste kwartaal. De feitelijke inning loopt via ClubCollect en daarvoor is het essentieel dat leden wijzigingen van e-mailadres en mobiele telefoonnummer (voor eventuele toezending van een verificatiecode) doorgeven aan de ledenadmnistratie. Is er geen of een foutief e-mailadres bekend bij de ledenadministratie (of zit je mailbox vol!), dan bezorg je ons helaas extra werk... 

Word je later in het seizoen lid, dan ontvang je het betaalverzoek voor de contributie (eveeens via ClubCollect) normaal gesproken binnen enkele dagen na je aanmelding.

Betaling is mogelijk via iDEAL, overschrijving of automatische incasso. Als je voor dat laatste kiest kun je ook in termijnen betalen. 

Anders betalen?

Is betalen van de contributiefactuur via de geboden mogelijkheden – om wat voor reden dan ook – voor jou niet mogelijk of heb je andere vragen over de nota, neem dan a.u.b. contact op met onze penningmeester